Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tặng mợ Ninh

Sang xuân này tôi đã bảy mươi
Con cháu trưởng thành được thảnh thơi
Tết đến cháu con về đủ mặt
Gia đình sum họp thật đông vui

Nhìn đàn con cháu đều thành đạt
Đoàn kết xóm làng giữ gia phong
Thân tình bạn hữu năng lui tới
Trò chuyện vui vầy, thoả ước mong

Gắng tập dưỡng sinh khoẻ tuổi già
Việc nhà, việc phố vẫn tham gia
Góp phần nhỏ bé xây đời mới
Non nước thanh bình thoả ý ta

01.01.Ất Dậu
Nguyễn Hoàng


Thời gian trôi nhanh thật, thế là bác mất đã được mấy năm rồi, tự nhiên hôm nay tìm thấy một di bút của bác, vội lưu giữ lại. Bài thơ viết đã được 5 năm, từ hồi mẹ 70, giờ đã 75, sao 5 năm trôi qua nhanh thế...

Không có nhận xét nào: