Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Ảnh mới


Nhanh thật, mới ngày nào mình lơ ngơ vào cơ quan, rồi lễ kỉ niệm 45 năm, 50 năm... Quay đi quay lại, hôm nay đã lại chụp ảnh làm Kỉ yếu 55 năm. Chả trách mình già đi. Chớp mắt đã 10 năm. Hình như 10 năm qua mình chả làm được gì ngoài mấy việc vớ vẩn. Cũng thấy nao nao thế nào.