Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Mừng thọ Mẹ
Đầu năm 2010, Mẹ được các cụ ở Hội Người cao tuổi tổ chức Lễ Mừng Thọ, nhanh thật, thế là Bà đã 75 rồi đấy.

Không có nhận xét nào: