Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Ảnh đẹp về Bờ Hồ

Bằng lăng tím vẫn tìm hoa phượng đỏ
Hàng liễu xanh vẫn đón nắng chiều vàng
Gió vẫn chải làn mây soi bóng nước
Tháp Rùa già vẫn đợi dải cầu ngang


Nhân một ngày đẹp trời, ta cũng nên chiêm ngưỡng ảnh đẹp chứ nhỉ ?
Hì, bếch luôn cả ảnh lẫn thơ của chú Th. lên đây.

Không có nhận xét nào: