Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Đặt gạch.

Lâu quá không vào được blog, thử còm tại blog mình mà không được, thử đặt cục gạch vào đây phát xem sao.

3 nhận xét:

Lana nói...

Thử còm phát xem sao

Mía nói...

thử đặt thêm cục gạch xem sao :)

PTN nói...

hihi, em còm mãi không được, tức mình quay ra thử đặt gạch phát thì được, ăn theo cái được ấy lại còm được luôn ! Thế mới tệ.