Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

LỘCƯớc gì mình cũng đầy sức sống như những chồi lộc non này.

1 nhận xét:

HY nói...

Đẹp quá, đầy sức sống!